ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนการสอน รายวิชาวิทยาการคำนวณ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหนึ่งฤทัย จีนหน่อ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565,14:09  อ่าน 234 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปย่อรายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา เรื่อง การแบ่งเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KRUNID MODEL ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจินตนา กลักสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2565,12:33  อ่าน 310 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กระบวนการจัดการเรียนรู้ STATION Method
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหนึ่งฤทัย จีนหน่อ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,11:31  อ่าน 366 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการแก้ปัญหาการส่งงานโดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหนึ่งฤทัย จีนหน่อ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2565,22:21  อ่าน 357 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Math Five
ชื่ออาจารย์ : นางภูริชญา คำวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2565,15:30  อ่าน 279 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุดการให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางภูริชญา คำวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2565,15:26  อ่าน 336 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กระบวนการจัดการเรียนรู้ Math five
ชื่ออาจารย์ : นางภูริชญา คำวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2565,15:21  อ่าน 278 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์รายวิชาเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหนึ่งฤทัย จีนหน่อ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2565,15:11  อ่าน 356 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจินตนา กลักสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,21:37  อ่าน 550 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหนึ่งฤทัย จีนหน่อ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2564,16:18  อ่าน 640 ครั้ง
รายละเอียด..