ประกาศโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่1 (อ่าน 86) 28 เม.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง-๖-ที่๔๙ (อ่าน 300) 19 ม.ค. 66
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง-๖-ที่๔๙ (อ่าน 298) 06 ม.ค. 66
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding-เลขที่-02-2566 (อ่าน 317) 06 ม.ค. 66
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมหญิง ปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 414) 24 พ.ย. 65