ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ท่าน ผอ.อนันต์ กาวินำ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมเตรียมความพร้อมเปิดเรียน On–site 100% โดยปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ในการเปิดเรียน On - site
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ผ่านมาตรฐานสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID – 19ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ผ่านมาตรฐานสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID – 19ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เปิดรับสมัครและมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่ 1 และนักเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา​ 2565​ (เพิ่มเติม)
โรงเรียน​ด่าน​แม่​ละ​เมา​วิทยาคม
เปิดรับสมัครและมอบตัว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่ 1
และนักเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา​ 2565​ (เพิ่มเติม)
ในระหว่างวันจันทร์ที่ 18 เมษายน​2565
ถึงวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น.
ณ โถงอาคารปริชาติ
โรงเรียน​ด่าน​แม่​ละ​เมา​วิทยาคม
อำเภอ​แม่​สอด​ จังหวัด​ตาก
ประกาศ​ผลการเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา​ 2565
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (Covid -19) ระหว่างวันที่ 7-18 มีนาคม 2565
ส่งเอกสารด้วยตนเองที่ฝ่ายวิชาการตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 5 พฤษภาคม 2565

ขอเชิญชวนนักเรียน โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ออกแบบปกสมุดเรียนโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
ขอเชิญชวนนักเรียน
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
ออกแบบปกสมุดเรียนโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
ชิงเงินรางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 800 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 500 บาท
ผู้มีสิทธิ์ส่ง นักเรียนโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
สามารถส่งผลเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
ส่งปกสมุดเข้าประกวดได้ที่ https://drive.google.com/.../1wW92y3heFbDqTeArxmUHs6Tb0h5...
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐศักดิ์ กัณทะขัด
โทร 090-057-0442
Facebook: ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐศักดิ์ กัณทะขัด
ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ออกแบบตราสัญลักษณ์ D.M.W.Studio
ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
ออกแบบตราสัญลักษณ์ D.M.W.Studio
>>LOGO DESIGN CONTEST D.M.W.Studio<<
ชิงเงินรางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 800 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 500 บาท
<ผู้มีสิทธิ์ส่ง นักเรียนโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม>
*สามารถส่งผลเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565*
ส่ง LOGO เข้าประกวดได้ที่ https://drive.google.com/.../1SNjj_9Zp4uo...
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐศักดิ์ กัณทะขัด
โทร 090-057-0442
Facebook: ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐศักดิ์ กัณทะขัด
ท่านใดที่ต้องการทำบุญสามารถแจ้งได้ หรือสแกนคิวอาร์โค้ดตามภาพ
อานิสงส์การสร้างซุ้มพระ
1. ซุ้มพระเป็นหน้าตาของสถานที่แห่งนั้น ผู้ที่ทำบุญจะมีผู้นับหน้าถือตา มีชื่อเสียงเกียรติยศ มีบริวารมาก มีคนรักนับถือ ให้การสนับสนุน
2. เสมือนหนึ่งเป็นการสร้างประตูสู่สวรรค์
3. มีสุขภาพแข็งแรงเหมือน อิฐ เหล็ก หินที่นำมาสร้าง
4. ท่านที่สร้างซุ้มพระ ได้อานิสงส์ มีโอกาส ดีๆ สู่ชีวิต ทุกครั้งที่มีคนผ่าน เข้าไปไหว้พระ หรือไปปฏิบัติธรรม เราจะได้อานิสงส์ ทั้งทางโลกและทางธรรม
5. อานิสงส์พิเศษ ของการสร้างซุ้มพระ คือ ช่วยเปิดปัญหาทั้งหลายออก ไขสิ่งที่ปิดให้เปิดออก
ท่านใดที่ต้องการทำบุญสามารถแจ้งได้ หรือสแกนคิวอาร์โค้ดตามภาพ
ประกาศ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ On Site
ประกาศโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ On Site
นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน
ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
สวัสดีปีใหม่ 2565
สวัสดีปีใหม่ 2565 ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ on-site นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม​ 2564 เป็นต้นไป
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended leaning)
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended leaning) นักเรียนไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม​ 2564 - วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม​ 2564 โดยใช้ตารางเรียนตามปกติ
หมายเหตุ : ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ให้ติดตามประกาศจากทางโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมต่อไป
กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2
กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2
ของนักเรียนโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
จุดบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564
เวลา 08.00น.12.00น.
เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในกิจกรรมMerry Christmas 2021
แจ้งกำหนดการนัดรับใบงานครั้งที่2 และสมุดเรียน
โรงเรียน​ด่าน​แม่​ละ​เมา​วิทยาคม แจ้งกำหนดการนัดรับใบงานครั้งที่2และสมุดเรียน ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน​ 2564
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended leaning) นักเรียนไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม​ 2564
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended leaning) นักเรียนไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended leaning) นักเรียนไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
รูปแบบการเรียนการสอนโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม นักเรียนสามารถเข้าร่วมชั้นเรียน Google classroom เพื่อติดตามการเรียนสอน
รูปแบบการเรียนการสอนโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม นักเรียนสามารถเข้าร่วมชั้นเรียน Google classroom เพื่อติดตามการเรียนสอน
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended leaning)
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended leaning) นักเรียนไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 โดยใช้ตารางเรียนตามปกติ
หมายเหตุ : ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ให้ติดตามประกาศจากทางโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมต่อไปกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019(covid-19)
ประกาศโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม เรื่องกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019(covid-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 1)
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended leaning)
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended leaning) นักเรียนไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ : ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ให้ติดตามประกาศจากทางโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมต่อไป
แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
แนวปฏิบัติในการเข้ารับวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
แนวปฏิบัติในการเข้ารับวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
โรงเรียน​ด่าน​แม่​ละ​เมา​วิทยาคม ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา​ 2564
แจ้งการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
แจ้งการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ในวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564
และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ในวันจันทร์ ที่ 1 พฤษจิกายน 2564
จึงประกาศให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบโดยทั่วกัน
แจ้งเหตุ พบเบาะแส ต้องการความช่วยเหลือ