กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐศักดิ์ กัณทะขัด
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0900570442
อีเมล์ : prasertsakdmwschool@gmail.com

นายจีรศักดิ์ ลิไทสง
ครูผู้ทรงคุณค่า