• พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายจิระพงษ์ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมายุได้ 67 พรรษา ณ ห้องโถงชั้นล่างอาคารปาริชาติ และได้มีการปลูกต้นรวงผึ้งและต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน

  Read More

  วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม

  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายจิระพงษ์ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ในการนี้ได้มีการบูชาและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียนเพื่อเป็นสิริมงคลแด่ทุกคนที่มาร่วมพิธี

  Read More

  แห่เทียนจำนำพรรษาถวาย

  วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ และโรงเรียนบ้านแม่ละเมา ได้จัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาถวาย ณ วัดเชตะวันคีรีเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

  Read More

  กิจกรรมค่าย "รู้ รักษ์ สิ่งแวดล้อม" โดย Globe Thailand

  นางสาวระวีวรรณ เถินตรง และนางสาวณัฐพร บ้านนาพรชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เข้าร่วมกิจกรรมค่าย "รู้ รักษ์ สิ่งแวดล้อม" โดย Globe Thailand ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรม Health Land Resort And Spa พัทยา ชลบุรี โดยมีนายนิติสรร ยะมะโน เป็นครูผู้ดูแล

  Read More