ภาพกิจกรรม
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 31 สิงหาคม 2565นายอนันต์ กาวินำ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อร่วมพัฒนานักเรียนให้มีทักษะด้านวิศวกรรม รวมถึงความสามารถด้านต่างๆและจัดการศึกษาสอดคล้องและต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
ภาพ สพม.ตาก
ข่าว ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐศักดิ์ กัณทะขัด

โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,16:10   อ่าน 341 ครั้ง