ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ Smart Kids code “เปลี่ยนความรู้ เป็นความรัก” จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายอนันต์ กาวินำ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวหนึ่งฤทัย จีนหน่อ นายณัฐพงศ์ ดีเมฆ และว่าที่ร้อยตรีประเสริฐศักดิ์ กัณทะขัด ครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart Kids code “เปลี่ยนความรู้ เป็นความรัก” จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ภาพ นางสาวหนึ่งฤทัย จีนหน่อ ,นายณัฐพงศื ดีเมฆ
ข่าว ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐศักดิ์ กัณทะขัด

โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,16:10   อ่าน 351 ครั้ง