ภาพกิจกรรม
เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 115 ปี โรงเรียนตากพิทยาคม
วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายอนันต์ กาวินำ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม มอบหมายให้ นางประยูร ก๋าเครือคำ ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ และนางสาวกัณฐิกา ประทุมแมน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 115 ปี โรงเรียนตากพิทยาคม
ภาพ นางประยูร ก๋าเครือคำ,นางสาวกัณฐิกา ประทุมแมน
ข่าว ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐศักดิ์ กัณทะขัด
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,16:09   อ่าน 310 ครั้ง