รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
407 หมู่ 2   ตำบลด่านแม่ละเมา  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
เบอร์โทรศัพท์ 055595187
Email : mydanmaelamao@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :